προσκαρτερεῖτε

προσκαρτερεῖτε
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres opt act 2nd pl
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 2nd pl (attic epic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres opt act 2nd pl
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 2nd pl (attic epic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”